• head_banner_01

LCM (LCDModule) öndüriji / öndürijiler

LCM (LCDModule) öndüriji / öndürijiler

Gysga düşündiriş:

Lcd moduly LCM (LCDModule) ýa-da LCD displeý modulydyr.Aýna we LCD draýwerleri birleşdirýän LCD displeý önümine degişlidir.Ulanyjylara adaty LCD displeý interfeýsi bilen üpjün edýär (4 bit, 8 bit, VGA we beýleki dürli görnüşler bilen), ulanyjy LCD-ni dogry görkezmek üçin interfeýs talaplaryna laýyklykda işleýär.

Hytaýyň ady: lcd moduly

Daşary ýurt ady: LCD modul

Gatnaşyk: Senagat tehnologiýasy

Haryt: Elektronika


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

lcd moduly

Tehniki aýratynlyklary

LCM bilen deňeşdirilende, aýna has ýokary integrirlenen LCD önümidir.Kiçi göwrümli LCD displeýler üçin LCM dürli mikrokontrollara (bir çipli mikrokompýuterler ýaly) aňsat birikdirilip bilner;şeýle-de bolsa, uly göwrümli ýa-da reňkli LCD displeýler üçin, umuman alanyňda, dolandyryş ulgamynyň çeşmeleriniň ep-esli bölegini tutar ýa-da dolandyryşa asla mümkin bolmaz.Mysal üçin, 20 meýdanda / sekuntda 320 × 240 256 reňkli LCM görkezilýär (ýagny 1 sekuntda 20 gezek doly ekrany täzeleme ekrany) we diňe bir sekuntda iberilýän maglumatlar mukdary: 320 × 240 × 8 × 20 = 11.71875Mb ýa-da 1,465MB.Işlemek üçin adaty MCS51 seriýaly ýeke çipli mikrokompýuter ulanylsa, MOVX görkezmesiniň bu maglumatlary yzygiderli geçirmek üçin birnäçe gezek ulanylýandygy çak edilýär.Salgy hasaplamagyň wagtyny göz öňünde tutup, amaly tamamlamak üçin azyndan 421.875MHz sagat gerek.Maglumatlaryň geçirilmegi gaýtadan işlenen maglumatlaryň mukdarynyň uludygyny görkezýär.

Klassifikasiýa

LCD ekran: TFT-LCD, COG, VA, LCM, FSTN, STN, HTN, TN

Önüm sergisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň