• head_banner_01

FPC (FlexiblePrintedCircuit, FPC)

FPC (FlexiblePrintedCircuit, FPC)

Gysga düşündiriş:

Çeýe çap edilen zynjyr tagtasy (FlexiblePrinted Circuit, FPC), çeýe zynjyr tagtasy, çeýe zynjyr tagtasy diýlip hem atlandyrylýar, ýeňil agramy, inçe galyňlygy, erkin egilmegi we bukulmagy we beýleki ajaýyp aýratynlyklary üçin amatly ..., ýöne FPC-iň içerki hil barlagy henizem el bilen wizual gözden geçirmäge, ýokary çykdajylara we pes netijelilige bil baglaň.Elektronika pudagynyň çalt ösmegi bilen, elektron tagtasynyň dizaýny barha ýokary takyklyk we ýokary dykyzlyk bolýar.Adaty el bilen barlamak usullary indi önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmez.FPC kemçiligini awtomatiki kesgitlemek senagat ösüşiniň gutulgysyz tendensiýasyna öwrüldi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

FPC önüminiň beýany

Çeýe zynjyr (FPC) ABŞ-nyň 1970-nji ýyllarda kosmos raketa tehnologiýasyny ösdürmek üçin döreden tehnologiýasydyr.Ygtybarlylygy we ajaýyp çeýeligi bilen substrat hökmünde poliester filmden ýa-da polimidden ýasalýar.Egilip bilinýän inçe we ýeňil plastmassa liste zynjyryň dizaýnyny goşmak bilen, ep-esli çeýe zynjyry emele getirmek üçin köp sanly takyk komponentler dar we çäkli ýerde saklanýar.Bu zynjyryň islegi boýunça egilip, bukulyp, ýeňil agram, kiçi göwrüm, gowy ýylylyk ýaýramagy, aňsat gurnama we adaty özara baglanyşyk tehnologiýasy arkaly döwülip bilner.Çeýe zynjyryň gurluşynda materiallar izolýasiýa filmi, geçiriji we ýelimleýji.

Esasy gurluş

Mis filmi

Mis folga: esasan elektrolitik mis we togalanan mis bölünýär.Umumy galyňlygy 1oz 1 / 2oz we 1/3 oz

Substrat filmi: Iki umumy galyňlyk bar: 1mil we 1/2mil.

Ueelim (ýelimleýji): Galyňlygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda kesgitlenýär.

Filmiň gapagy

Filmiň gorag filmini ýapyň: ýerüsti izolýasiýa üçin.Adaty galyňlygy 1mil we 1/2mil.

Ueelim (ýelimleýji): Galyňlygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda kesgitlenýär.

Kagyz çykaryň: basylmazdan ozal daşary ýurtlara ýelmeýän ýelimden gaça duruň;işlemek aňsat.

Stiffener filmi (PI Stiffener filmi)

Güýçlendirmek tagtasy: surfaceerüsti gurnama amallary üçin amatly FPC-iň mehaniki güýjüni güýçlendiriň.Umumy galyňlygy 3mil-den 9mil.

Ueelim (ýelimleýji): Galyňlygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda kesgitlenýär.

Kagyz çykaryň: basylmazdan ozal daşarky zatlara ýelmeşmeginden gaça duruň.

EMI: Elektromagnit gorag filmi, zynjyryň içindäki zynjyry daşarky päsgelçiliklerden goramak üçin (güýçli elektromagnit meýdany ýa-da päsgelçilik meýdanyna duýgur).

Önüm sergisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER